Valpar

Planer på parning på Ester till våren -21

Planerad parning

Typhoon's Nelson & UpTownGirl "Ester"

Typhoon's Nelson

"NELSON"

HD A

Hz 0

Spondylos 0 (26 mån. avläst Tyskland)

MH:  Skott i ruta 1

UpTownGirl

"ESTER"

HD A

Hz 0

Ungdomsspondylos 0

MH Kommer göras i vår

Stamtavla Valpar

2,3 % inavel

Hd index 110