Valpar

Asta står på tur att paras, troligen löper hon i mars -24.

Hane är utsedd till henne och mer info kommer då det är dags för parning.