Valpar

Planer på valpar till Hösten/vintern 2020/2021 

Planer på parning på Ester till årsskiftet 

Cera har nu röntgat sin rygg (spondylos) ,nu väntar vi på avläsningen från Tyskland.